Barcamp 2019 arrangeras av Nätverket Hållbart Besöksnäring och kommer att äga rum på Sigtunahöjden 29-30 augusti

Årets Barcamp sker på Sigtunahöjden 29-30 augusti. Enligt konceptet ”unconference” samlar vi personer med ett stort intresse för besöksnäringen och hållbarhetsfrågor. Era kunskaper och erfarenheter står som grund för diskussionerna. Alla deltagare är huvudaktörer, då varken talare eller frågeställningar är förutbestämda. Ert engagemang och era utmaningar formar innehållet. Så ta chansen – var med och lyft upp till diskussion de hållbarhetsfrågor du brinner för och de utmaningar du står inför.Var? Vi möts på Sigtunahöjden i Sigtuna. Under dagarna får vi även uppleva Sigtuna.
När? Den 29-30 augusit 2019.
Hur? Anmälan och pris kommer inom kort. Så länge går det att anmäla ditt intresse till info@hallbartevenemang.se.A

Vid frågor och funderingar till:
Simon.strandvik@greentime.se, tel 0703591957
Petra.Lofas@svenskamassan.se, tel: 0708 808 0380
Kristin.Lunden@m-b.se, tel: 070 273 05 27
JanPeter.Bergkvist@sleepwell.nu, tel: 0766 33 68 68

Green Tourism Camp Scandinavia arrangeras av Nätverket Hållbar Besöksnäring i samarbete med Sigtunahöjden


The Rules of BarCamp

  • 1st Rule: You do talk about BarCamp.
  • 2nd Rule: You do blog about BarCamp.
  • 3rd Rule: If you want to present, you must write your topic and name in a presentation slot.
  • 4th Rule: Only three word intros.
  • 5th Rule: As many presentations at a time as facilities allow for.
  • 6th Rule: No pre-scheduled presentations, no tourists.
  • 7th Rule: Presentations will go on as long as they have to or until they run into another presentation slot.
  • 8th Rule: If this is your first time at BarCamp, you HAVE to present. (Ok, you don’t really HAVE to, but try to find someone to present with, or at least ask questions and be an interactive participant.)