Barcamp

*UPPDATERING med anledning av COVID-19* Med anledning av den rådande pandemin ställs 2020 års Barcamp tyvärrr in. Vi siktar på att anordna nästa Barcamp hösten 2021.

Barcamp 2019

Barcamp 2019 arrangerades av Nätverket Hållbart Besöksnäring och ägde rum på Sigtunahöjden 29-30 augusti

Sessioner under Barcamp

Torsdag 29 aug

kl 11 – 12 Första Passet

Gemensamt spår: Utveckling av hållbara upplevelser.

Anteckningar Barcamp torsdag pass 1.

kl 13.30 – 14.20 Andra passet

Spår 1: Extern kommunikation

Anteckningar Barcamp torsdag pass 2 spår 1

Spår 2: Internationellt

Anteckningar Barcamp torsdag pass 2 spår 2

Spår 3: Inkluderande rekrytering och sociala kopplingar till miljö

Anteckningar Barcamp torsdag pass 2 spår 3

kl 14.30 – 15.20 Tredje passet

Spår 1: Certifierande

Anteckningar Barcamp torsdag pass 3 spår 1

Spår 2: Infrastruktur

Spår 3: Intern kommunikation

Anteckningar Barcamp torsdag pass 3 spår 3

kl 16.15 – 17.00 Fjärde passet

Spår 1: Utbildning (Karolina)

Anteckningar Barcamp torsdag pass 4 spår 1

Spår 2: Förnyelsebar energi

Spår 3: Hållbara event

Anteckningar Barcamp torsdag pass 4 spår 3

Fredag 30 aug

kl 9.30- 10.20 Första Passet

Gemensamt spår: Transport

Anteckningar Barcamp fredag pass 1

kl 10.30 – 11.10 Andra passet

Spår 1: 

Spår 2:

Spår 3: Kunskapsglapp (Kristina)

Anteckningar Barcamp fredag pass 2 spår 3

kl 11.20 – 12.00 Tredje passet

Spår 1: 

Spår 2: Vad väntar oss på hållbarhetsarenan 2020?

Anteckningar Barcamp fredag pass 3 spår 2

Spår 3: Agenda 2030 (Annika)

Anteckningar Barcamp fredag pass 3 spår 1

kl 13.00 – 14.15 Gemensam diskussion

Icke-konferensen Barcamp

Enligt konceptet ”unconference” samlar vi personer med ett stort intresse för besöksnäringen och hållbarhetsfrågor. Barcamp är ett möte där deltagarna sätter agendan och bidrar själva. Det är en möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar, testa idéer, få feedback från engagerade branschkollegor – såklart med hållbarhet i fokus. BarCampen är ett fantastiskt tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att träffa nya och gamla kolleger i besöksnäringen.

Era kunskaper och erfarenheter står som grund för diskussionerna. Alla deltagare är huvudaktörer, då varken talare eller frågeställningar är förutbestämda. Ert engagemang och era utmaningar formar innehållet. Så ta chansen – var med och lyft upp till diskussion de hållbarhetsfrågor du brinner för och de utmaningar du står inför.

Vid frågor och funderingar:
Simon.strandvik@greentime.se, tel: 0703 59 19 57
Petra.Lofas@svenskamassan.se, tel: 0708 80 80 38
Kristin.Lunden@m-b.se, tel: 0702 73 05 27
Katarina Thorstensson, tel: 0703 11 66 27

Green Tourism Camp Scandinavia arrangerades av Nätverket Hållbar Besöksnäring i samarbete med Sigtunahöjden.

The Rules of Barcamp

  • 1st Rule: You do talk about BarCamp.
  • 2nd Rule: You do blog about BarCamp.
  • 3rd Rule: If you want to present, you must write your topic and name in a presentation slot.
  • 4th Rule: Only three word intros.
  • 5th Rule: As many presentations at a time as facilities allow for.
  • 6th Rule: No pre-scheduled presentations, no tourists.
  • 7th Rule: Presentations will go on as long as they have to or until they run into another presentation slot.
  • 8th Rule: If this is your first time at BarCamp, you HAVE to present. (Ok, you don’t really HAVE to, but try to find someone to present with, or at least ask questions and be an interactive participant.)
Image