På gång

Nätverket Hållbar Besöksnäring anordnar löpande aktiviteter för att stötta medlemmar och allmänhet i omställningen till en mer hållbar besöksnäring. Nedan hittar du några exempel där du kan få mer kunskap och inspiration!

Webinarier


Image

*ÖPPET FÖR ALLA* Den 20 november 2020 kl 8.30-9.30 anordnar NHB ett kostnadsfritt webinarium för att diskutera hur besöksnäringen på bästa sätt kan möta utmaningarna som uppstår pga pandemin. Låt dig inspireras av kreativa exempel och få en möjlighet att dela med dig av dina egna tankar. Anmäl dig här!


Nätverkande


Image

*ÖPPET FÖR MEDLEMMAR* Första tisdagen varje månad kl 10-11 kör NHB Nätverksfika! Ta chansen att prata med andra medlemmar under avslappnade förhållanden. Här utbyter vi erfarenheter, idéer och utmaningar! Varje tillfälle har vi ett tema som vi diskuterar. Anmäl dig här!

Inte medlem? Maila oss på info@natverkethallbarbesoksnaring.se så fixar vi det! Läs mer under Bli medlem.