Utvärdering av forskarlunch 27 april 2022

Välkommen att svara på några frågor gällande forskarlunchen.