Så jobbar vi med hållbarhet!

Vi medlemmar är med och påvisar att hållbarhetsfrågor är en nödvändig faktor för långsiktigt framgång och lönsamhet.
Vi tror att delad kunskap är vägen framåt!

Svenska Mässan Gothia Towers

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?
– Vi har en lång historik av ansvarsfullt företagande där hållbarhet är en självklarhet, till exempel för att möte FN:s klimatmål 2030. För oss är det även ett affärsstrategiskt vägval. Våra kunder efterfrågar i allt högre grad en aktör och partner som levererar med miljömässig och social hållbarhet. Vi vill vara en del av lösningen, för att skapa en bättre och hållbar värld.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring?
– Tillgången till ett nätverk av kollegor inom samma bransch. Möjligheten till ett gemensamt engagemang kring aktuella hållbarhetsfrågor. Ge och få inspiration av likasinnade.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Inom transportområdet; vi vill minska CO2-utsläppen och trafiktrycket i centrala Göteborg. För att lyckas med detta optimerar vår logistik genom samlastning och komprimering av godsmängder till och från vår anläggning. Därmed sparas var tredje godstransport in till centrala stan.

– Inom utbildning; vi har tillsammans med Sustain in time utvecklat deras webbaserade hållbarhetsutbildning med en del som handlar om vårt eget hållbarhetsarbete. För alla våra 850 medarbetare är detta en obligatorisk utbildning.

// Petra Löfås, Hållbarhetsansvarig Svenska Mässan Gothia Towers


Visit Linköping & Co

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?
– Utifrån uppsatt miljömål i vår affärsplan så är vi nu en av Sveriges första svanenmärkta dagkonferensanläggningar. Vi har vi bland annat ökat andelen ekologiska och närproducerade råvaror, sett över avfallshantering samt energi- och vattenanvändning. Inköp har fokuserats mot miljömärkta varor och vi har bytt ut vattenflaskor till vattenautomater. Listan kan göras lång, men som stor mötesarrangör i Sverige ser vi framförallt ett ansvar i att påverka både leverantörer och våra besökare att agera miljömedvetet

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring?
– För att hålla oss uppdaterade och utbyta erfarenheter om hållbarhetsfrågor inom mötesbranschen så är Nätverket Hållbar Besöksnäring ett viktigt nätverk och en bra utgångspunkt i vårt strategiarbete för hållbarhet på vår anläggning Linköping Konsert & Kongress.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Det räcker inte med att sätta upp mål och strategier på ledningsgruppsnivå och förvänta sig att personalen ska arbeta, tänka och utveckla anläggningen inom hållbarhetsperspektivet utan man måste få alla delaktiga i miljöarbetet. Inom Arenabolaget har vi skapat en miljögrupp med representanter från flera affärsområden som driver miljöarbetet framåt och förankrar inte bara målsättningar och strategier utan rutiner för att upprätthålla miljöarbetet.

//Joakim Ritzén, Visit Linköping & Co


Svensk miljöbas

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?
– Den ideella föreningen Svensk Miljöbas verkar för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning som del av föreningens syfte. De verktyg som Svensk Miljöbas förvaltar, utvecklar och kvalitetssäkrar för att verka för detta är:

  • Svensk Miljöbas kravstandard för miljöledning och miljödiplomering
  • Metoden för miljödiplomerat event

Förutom att arbeta med utbildning och erfarenhetsutbyte av och mellan föreningens utfärdare och revisorer så arbetar Svensk Miljöbas med informationsspridning på mässor, utställningar och via seminarier. Bland annat anordnade föreningen seminariet ”Miljödiplomerat event – ett sätt att mötas miljösmartare” 2015, så går att se på webben i efterhand.

Föreningen har 20 medlemmar inom både privat och offentlig sektor, av dem är 17 godkända utfärdare som har en metod att hjälpa organisationer i deras miljöarbete och dela ut miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp. Föreningen har också ca 50 revisorer som är utbildade, granskade och godkända att genomföra miljörevisioner inför att de ska miljödiplomeras. 2015 miljödiplomerades 640 företag enligt Svensk Miljöbas kravstandard och 22 event miljödiplomerades enligt eventmetoden.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring?
– Svensk Miljöbas är medlem i Nätverket Hållbar Besöksnäring för att få ta del av andras erfarenheter och dela med sig av sina egna. Vi värdesätter att få inspiration av andra i branschen.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– 2015 miljödiplomerades eventet Junior VM i Eskilstuna enligt Svensk Miljöbas, det blev utsett till världens mest hållbara friidrottsevenemang.

//Annika Johansson, ordförande föreningen Svensk Miljöbas


Karlstad CCC

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?
– I vår affärsplan har vi uppsatta miljömål vilket har resulterat i att vi är en av Sveriges svanenmärkta dagkonferensanläggningar. Vi har vi bland annat ökat andelen ekologiska och närproducerade råvaror, använder oss nästa inte alls av halvfabrikat. Inköp har fokuserats mot miljömärkta varor, vattenflaskor till lunch har byts mot egen tillverkat (Thoreau) bubbelvatten. Som stor mötesarrangör vill vi framförallt ta ett ansvar och agera miljömedvetet.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring?
– För att hålla oss uppdaterade och utbyta erfarenheter om hållbarhetsfrågor inom mötesbranschen är Nätverket Hållbar Besöksnäring ett viktigt nätverk.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Vi har en ständig strävan i köket efter att producera allt själva utifrån bra råvaror, istället för att använda halvfabrikat eller färdiga produkter. På det sättet kan vi styra hela produktionskedjan själva, och lägga in hållbarhetsperspektivet i alla delar. Vi strävar även efter att i möjligaste mån alltid använda lokala leverantörer, oavsett vad som ska levereras och är beredda att betala lite extra för det. På det sättet minimerar vi transporter och långväga leveranser.

// Lena Malmberg, Driftschef Karlstad CCC


Event in Skåne

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?
– I enlighet med vår strategi påverkar hållbarhet valet och genomförandet av event och möten. Vi väljer att aktivera oss i hållbarhet vid möten och event för att dessa skall stärka varumärket Skåne.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring?
– Kontaktnät och erfarenheter från andra. Möjlighet att få vara del i utvecklingen.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Skåne har flest miljömärkta event genom Håll Sverige Rents miljömärkning sedan 2012, vilket påvisar vårt arbete framåt med frågorna. Vi är också stolta över hållbarhetsarbetet med ISO-certifieringen av Eurovision 2013, den första i Skandinavien som certifierat sig enligt ISO 20121.

// Pehr Palm, VD Event in Skåne


Göteborg & Co

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?
– Vårt uppdrag är att bidra till utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Att arbeta aktivt och integrerat med hållbarhetsfrågor ger oss en bättre stad för både göteborgarna och för våra besökare. Vår verksamhet präglas av samverkan, med det offentliga, akademin och näringslivet, och hållbarhetsfrågan är ständigt på agendan. Samverkan är en förutsättning för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Därför är vi också oerhört stolta över att vår stad kan erbjuda en så stor andel miljödiplomerade och socialt medvetna hotell, restauranger, mässor, evenemang och besöksupplevelser.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring?
– Att vara delaktig i och driva hållbarhetsfrågorna tillsammans med kollegor i hela Sverige är viktigt för oss. Att dessutom få ett forum med engagerade personer att dela och dryfta framgångar och motgångar i är väldigt inspirerande och utvecklande. Men vi måste ju vara fler!

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Ett aktuellt och väldigt konkret exempel att lyfta är Göteborgs Kulturkalas som fick Rättviseförmedlingens Rättvisepris 2015 för sitt inkluderande arbete. Bland annat jobbar Kulturkalaset, som givetvis också är miljödiplomerat, mycket metodiskt med att erbjuda ett jämställt programutbud. I år uppnåddes 48% kvinnor och 52% män på scen. Inte så spektakulärt kanske, men visar att med ett tydligt mål och systematiskt och medvetet arbetet kan du göra det till synes omöjliga.
Annars handlar ju mycket av det du gör i ditt hållbarhetsarbete om att ändra ditt sätta att se och göra saker på – inte sällan handlar det om insatser på ganska grundläggande områden. Väldigt många åtgärder syns inte eller känns kanske inte särskilt revolutionerande men är ändå så viktiga att få ordning på. Dels för att de har stor påverkan och dels för att de ofta berör många människor och därför gör stor skillnad. För att få en hög och stabil nivå på det grundläggande arbetet använder vi själva, och uppmuntrar våra partners att använda, Svensk Miljöbas miljödiplomering av event. Att uppmuntra det ”osynliga” arbetet ska inte underskattas.

//Katarina Thorstensson, Hållbarhetsstrateg Göteborg & Co


Stockholmsmässan

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?
– I en stor anläggning som Stockholmsmässan är energiförbrukningen en av de viktigaste delarna av hållbarhetsarbetet. Energiåtgången hålls på lägsta möjliga nivå genom behovsstyrd reglering av ljus/ventilation/värme/kyla, värmeåtervinning, isolering och LED-belysning. Vattenåtgången har minskats genom sensorstyrda kranar och toaletter.

Av allt som producerar på Stockholmsmässan återvinns 95 procent, vilket inte bara leder till mindre avfall utan även till färre transporter av material. Varje år samlar vi t ex in metall som räcker till 4 000 cyklar, wellpapp motsvarande 500  träd och färgat glas som ger isolering i 18 villor.

Vårt städbolag är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Mattor återanvänds 8 gånger och rengörs utan kemikalier.

Våra restauranger serverar endast ekologiskt och rättvisemärkt kaffe, ekologiskt te samt KRAV-märkt mjölk. Av allt engångsmaterial som köps in är två tredjedelar återvinningsbart och komposterbart. Restaurangernas avfallshantering sker enligt Svanens krav.

Vi har ett samarbete med Bee Urban för att producera vår egen ekologiska honung och samtidigt bidra till biologisk mångfald.

Stockholmsmässan är engagerade i vårt närområde för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Just nu stöttar vi organisationerna BRIS, Ung Företagsamhet, Stockholm Winter Games och Natur & Miljöpärmen.

Istället för julklappar skänker vi varje år en gåva till några som behöver stödet bättre än vi själva. Senast var det antimobbningsorganisationen Friends som fick Stockholmsmässans julgåva. I september 2015 skänktes en större summa till Rädda Barnen, med anledning av flyktingkrisen.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring?
– Stockholmsmässan har stor nytta av erfarenhetsutbytet med andra företag inom branschen. Utbildning och information är också en viktig del. Dessutom är det en självklarhet för oss att bidra till GMIC’s utveckling och påverka hållbarheten inom mötesindustrin, eftersom vi är en av de ledande anläggningarna i Skandinavien.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Vi har fem lådor på taket  mellan kontorsentrén och huvudentrén. Där bor våra  flitiga bin, som ger oss många burkar ekologisk honung varje år, vår mest uppskattade giveaway!

Varför är det så bra med bin, förutom den goda honungen de producerar? Jo, för att en tredjedel av vad vi äter är beroende av pollinerande insekter, och antalet sådana insekter har minskat dramatiskt under 2000-talet.

Tack vare samarbetet med Bee Urban hjälper vi Stockholmsmässans närområde att bevara den biologiska mångfalden, samtidigt som vi bidrar till att  säkra de svenska bestånden av honungsbin – och vi får många goda burkar honung på köpet.

// Emma Mancilla, Sales Manager Stockholmsmässan


Malmö Turism

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?
– Malmö stad har antagit en unik syn på hållbarhet där såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala effekter är en del av ekvationen. Allt som händer i Malmö görs med hållbarhet i åtanke. Nya, klimatsmarta stadsdelar växer fram, gamla utvecklas med ny miljöteknik. Målen är ambitiösa: 2030 ska hela Malmö försörjas till 100% av förnyelsebar energi, samt att Malmö stad har som miljömål att vara en klimatneutral organisation 2020.

Malmö Turism har påbörjat ett arbete med att ISO-certifiera hela verksamheten enligt ISO 20121. Att vi valt just denna certifiering är för att vi vill se vilka synergieffekter det kan få för hela näringen och destinationen Malmö. Detta arbete gör så att vi på Malmö Convention Bureau kan rekommendera och hjälpa arrangörer att arrangera hållbara möten i Malmö.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring?
– Att få tillgång till kontaktnätet som Nätverket Hållbar Besöksnäring erbjuder och möjligheten till kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Detta ger oss möjlighet att få vara en del av utvecklingen men också kunna få inspiration av andra destinationer.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Malmöfestivalen är Skandinaviens största festival i stadsmiljö och detta medför ett stort ansvar. 2009 påbörjades ett systematiskt arbete för att festivalen ska påverka miljön mindre för varje år som går. Det arbetet har prisats och erhållit en rad utmärkelser. 2014 fick vi ännu en gång förtroende från internationellt erkända ”A Greener Festival Award” och svenska ”Miljömärkt Event – Håll Sverige Rent”. Malmöfestivalen ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar – både som evenemang och för framtidens Malmö. Festivalen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för stora evenemang och att ytterligare stärka Malmös profil som hållbar stad.

Malmö är också fantastiskt stolta över att vi lyckades med ISO-certifieringen av Eurovision 2013, enligt ISO 20121. Att det lyckades så väl, betyder att det är möjligt att genomföra hållbara möten och evenemang i framtiden också. Från stort till smått så gör vi på Malmö Turism årligen en inventering gällande vad vi i Malmö kan erbjuda för hållbara alternativ gällande transporter, hotell och mötesanläggningar som arbetar med hållbarhet. Detta gör vi för att vi enkelt ska kunna visa upp vad det finns för hållbara alternativ i Malmö.

// Emma Hänninen, Malmö Turism


Uppsala Konsert & Kongress

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?
– Vi har en Svanenmärkt restaurang och står just nu i begrepp om att Svanenmärka hela konferensanläggningen. Det är viktigt att ha ett uttalat miljöarbete för att kunna var med och räkna på större konferens och kongresser. Det ställs alltmer krav från beställare, i vissa fall måste man redovisa på detaljnivå. Svanenmärkningen har inneburit mycket tid och engagemang eftersom det ska in väldigt mycket dokument om bland annat energiförbrukning, ljuskällor, vattenanvändning etc. Mycket jobb – men viktigt!

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring?
– Det är ett bra kontaktnät och vi får många tips och idéer i vårt hållbarhetsarbete. Vi värdesätter också inbjudningar till aktiviteter som vi ska försöka medverka på i större grad för att utbyta erfarenheter och dela kunskap.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Ja, vi har tillsammans med HSO (Handikappförbunden) gjort många förbättringar vad gäller tillgänglighet i våra lokaler. Vi har gjort små insatser som spelar stor roll, t ex bytt ut tvålbehållare och satt markeringar på steg för att underlätta för handikappade. HSO har hjälp oss mycket!

Överlag lägger vi stor kraft på att lyfta närproducerad mat. Restaurangen är duktig på att köpa närproducerat och detta kommunicerar vi. Det blir väldigt hands on för våra besökare hur vi jobbar med miljö.

Ett konkret tips till er som står i begrepp om att miljömärka er verksamhet är att förankra arbetet i ledningen och ha en stabil ledningsgrupp som stöttar satsningen. Det är nyckeln för mycket. Sen gäller det också att ta hjälp från kollegor och värdesätta relationen med fastighetsägaren som sitter på mycket information.”

// Bernt-Ola Fernberg, Uppsala Konsert & Kongress AB


Kistamässan

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?
– Vi på Kistamässan arbetar främst inom områdena energi, transporter och avfall. Trots att vi ökat både antalet arrangemang och antalet anställda sedan vi började jobba aktivt med miljöfrågor 2008, har vi minskat mängden osorterat avfall från 147 ton/år till 88 ton/år sedan dess. Våra lokaler värms upp med fjärrvärme och är numera de mest energieffektiva i fastighetsägaren Klöverns bestånd.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring?
– Det håller oss uppdaterade kring hur vi kan jobba långsiktigt med vårt miljöarbete.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Eftersom lokalerna värms/kyls av fjärrvärme/fjärrkyla som distribueras via ventilationen, så går det att göra stora energibesparingar genom att vara noggrann med att ställa olika drifttider på de olika fläktaggregaten. Beroende på vilken aktivitet som pågår (eller inte pågår) i de olika lokalerna, ställer vi drifttiderna dag för dag endast de timmar som behövs på de olika aggregaten. Jämfört med att låta värme/kyla/ventilation vara igång generellt, utan detaljstyrning, så spar vi 30-50% energi.

// Ann-Marie Norberg, Kistamässan


Münchenbryggeriet Event & Konferens

På vilket sätt märks det i er verksamhet att ni jobbar med hållbarhet?
– Vi är väldigt stolta över vår Svanencertifiering som ligger till grund för stora delar av vårt hållbarhetsarbete. Certifieringen täcker allt från energiförbrukning, val av underleverantörer, kemikalier, livsmedel etc. Jag vill även lyfta fram vårt kök där vår kökschef ser till att vi håller hög nivå på ekologiska, miljömärkta och närproducerade råvaror.
Vi inspirerar branschen genom att kommunicera ut tips och framsteg genom sociala medier.

Vad värdesätter ni i ert medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring?
– Vi tycker det är viktigt att vara med och driva hållbarhetsfrågorna tillsammans med kollegorna i branschen. Att få möjlighet att diskutera, utvecklas och bli inspirerad samt få möjlighet till utbildning.

Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera andra i branschen?
– Vi anordnar seminarier och workshops två gånger per år på temat hållbarhet där vi bjuder in branschkollegor och kunder för att ge inspiration och kunskap inom ämnet.
Vi erbjuder helvegetariska och ekologiska menyer. Senaste förändringen var att byta ut vårt mineralvatten på flaska till tappkran.

// Kristin Lundén, Münchenbryggeriet Event & Konferens