Årets hållbarhetsinsats

Nätverket Hållbar Besöksnäring utser årligen ”Årets hållbarhetsinsats” inom den svenska besöksnäringen för att lyfta goda exempel och dela kunskap om hållbarhet inom besöksnäringen. Priset tilldelas en persons eller organisations prestation, aktivitet eller annan insats som är värd att lyfta och sprida vidare.

Välkomna att komma in med motiveringar för Årets Hållbarhetsinsats 2019 till denna mejladress (info@natverkethallbarbesoksnaring.se). Sista datum att skicka in är 7 februari.

De tre senaste åren har priset gått till:
2016 – Event in Skåne
2017 – Göteborgsvarvet
2018 – Fotografiska – Paul Svensson