NHB logotype

Våra medlemmar

Nätverket Hållbar Besöksnäring bygger på kunskapsöverföring och deltagande. Genom att dela med sig av erfarenheter och utmaningar stärker vi branschen och hjälper varandra framåt. Nedan kan du läsa mer om vilka som är medlemmar hos oss och varför de valt att bli medlemmar i NHB.

 

Välkommen du med!

Varför är ni medlemmar i Nätverket Hållbar Besöksnäring?