Våra medlemmar

Nätverket Hållbar Besöksnäring bygger på kunskapsöverföring och deltagande. Genom att dela med sig av erfarenheter och utmaningar stärker vi branschen och hjälper varandra framåt. Nedan kan du läsa mer om vilka som är medlemmar hos oss och varför de valt att bli medlemmar i NHB. Välkommen du med!

Stolta medlemmar i Nätverket Hållbar Besöksnäring:


Varför är ni medlemmar i Nätverket Hållbar Besöksnäring?


Som medlemmar i Nätverket Hållbar Besöksnäring är vi en del av ett nätverk där vi kan utbyta erfarenheter och diskutera hållbarhetsfrågor med branschkollegor. Det är kunskap som hjälper oss att växa och visar hur vi kan bidra ytterligare.
Petra Löfås, Hållbarhetsansvarig, Svenska Mässan Gothia Towers
Image

Som en av de största mötesplatserna i Skandinavien är det självklart för Stockholmsmässan att driva på hållbarhetsarbetet i branschen. Vi uppskattar också erfarenhetsutbytet och informationen som vi får genom vårt medlemsskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring.

Emma Mancilla, Business Development Manager Congresses & Guest Events, Stockholmsmässan
Image

Att vara delaktig i och driva hållbarhetsfrågorna tillsammans med kollegor i hela Sverige är viktigt för oss. Att dessutom få ett forum med engagerade personer att dela och dryfta framgångar och motgångar i är väldigt inspirerande och utvecklande. Men vi måste ju vara fler!

Katarina Thorstensson, Hållbarhetsstrateg, Göteborg & Co
Image

Nätverket Hållbar Besöksnäring bidrar starkt till att hålla oss uppdaterade och utbyta erfarenheter om hållbarhetsfrågor inom mötesbranschen.

Björn Johannessen, Head of sales, Karlstad CCC
Image

Nätverket Hållbar Besöksnäring är en organisation som kan betraktas som föregångare och har en sammanhållande och drivande roll för det arbete som behöver göras kring hållbarhet inom mötesnäringen. Därför stöttar vi aktivt detta arbete.

Pia Jönsson Rajgård, VD, Tourism in Skåne AB
Image

Det är roligt och inspirerande att vara med och bidra i ett nätverk som på ett positivt och generöst sätt delar med sig av erfarenheter och kunskap till andra och varandra.

Annika Johansson, delägare och konsult, Miljöstegen