Bli medlem

Varmt välkommen som medlem, oavsett kunskapsnivå, så länge ni delar visionen om att bidra till att utveckla Sveriges besöksnäring positivt genom att påvisa hållbarhetsfrågor som nödvändig faktor för långsiktigt framgång och lönsamhet. Nätverket Hållbar Besöksnäring riktar sig mot aktörer inom den svenska besöksnäringen.

Varför vara medlem?

 • Dela er kunskap och få ett nätverk!
 • Var med och påvisa att hållbarhetsfrågor är en nödvändig faktor för långsiktigt framgång och lönsamhet
 • Få särskilda inbjudningar till aktiviteter som berör hållbarhet i branschen
 • Bli uppdaterad kring vad som händer kring hållbarhetsfrågorna inom besöksnäringen
 • Förmånliga priser på konferenser och seminarier
 • Nyhetsbrev med relevanta uppdateringar
 • Rabatt på webbutbildning om hållbarhet

Medlemskapet

Varmt välkommen som medlem i vår förening, oavsett kunskapsnivå, så länge ni delar visionen om att bidra till att utveckla Sveriges mötes- och evenemangsindustrin positivt genom att påvisa hållbarhetsfrågor som nödvändig faktor för långsiktigt framgång och lönsamhet. Föreningen riktar sig främst mot företag och organisationer såsom arrangörer av möten och evenemang, destinationer, CVB:s, arenor, leverantörer, certifieringsorganisationer, intresseorganisationer. Som student är du också välkommen i vår förening.

Medlemskapet innebär att ni:

 • får tillgång till ett forum som bidrar till att stärka och utveckla ert egna hållbarhetsarbete.
 • blir del av ett internationellt och nationellt nätverk.
 • får möjlighet att lära, dela och bidra till en hållbar utveckling av mötes- och evenemangsindustrin (genom ett aktivt medlemskap).
 • får tillgång till praktiska verktyg för hållbarhetsarbetet.
 • får information och nyheter via vår hemsida, där ni även har möjlighet att kommunicera ert arbete.

Priser

Guldmedlem
25 000 kr / år

Guldmedlemskap innebär större synlighet på hemsidan, i nyhetsbrev och under aktiviteter genomförda av Nätverket Hållbar Besöksnäring

Företagsmedlem
10 000 kr / år

Studentmedlem
250 kr / år

Hur blir jag medlem?

Skicka ett mejl till info@natverkethallbarbesoksnaring.se innehållande företagsnamn, organisationsnummer, faktureringsuppgifter, epost och telefonnummer till kontaktperson och bifoga en högupplöst logotyp. Därefter aktiverar vi ditt medlemskap. Är du student skickar du din epost, din adress och ditt telefonnummer. Varmt välkommen!

Logotyper för medlemmar

Här kan du tanka ned olika logotyper för Nätverket Hållbar Besöksnäring:
Logotyper

Varför är ni med i Nätverket Hållbar Besöksnäring?

Som medlemmar i Nätverket Hållbar Besöksnäring är vi en del av ett nätverk där vi utbyter erfarenheter med branschkollegor och diskuterar
utvecklingsfrågor inom hållbarhet. Det är kunskap som gör att vi växer som organisation och att vi ser hur vi kan bidra ytterligare.
Medlemskapet i Nätverket Hållbar Besöksnäring gör det möjligt.Petra Löfås, Hållbarhetsansvarig på Svenska Mässan & Gothia Towers
Nätverket Hållbar Besöksnäring är en organisation som kan betraktas som föregångare och har en sammanhållande och drivande roll för det arbete som behöver göras kring hållbarhet inom mötesnäringen. Därför stöttar vi aktivt detta arbete.Pia Jönsson Rajgård, VD Tourism in Skåne AB