Vår vision är en hållbar mötes- och evenemangsnäring.
Var med och påvisa att hållbarhetsfrågor är en nödvändig
faktor för långsiktig framgång och lönsamhet!

Barcamp 2020

Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset har vi beslutat att se över formen och upplägget för årets BarCamp. Beroende på hur situationen utvecklar sig under våren och sommaren ser vi på olika alternativa program.

Årets hållbarhetsinsats

Vi utser årligen ”Årets hållbarhetsinsats” inom den svenska besöksnäringen för att lyfta goda exempel och dela kunskap om hållbarhet i branschen. Klicka här för att läs mer!

Årsstämma 2020

Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset har vi flyttat fram datumet för vårt Årsmöte. Nytt datum är 12 maj kl 13-14. Vi kommer att köra mötet digitalt via Skype och du som medlem får en inbjudan i god tid innan mötet.

Bli medlem

Dela kunskap och få ett nätverk! Var med och påvisa att hållbarhetsfrågor är en nödvändig faktor för långsiktigt framgång och lönsamhet. Få nyhetsbrev, särskilda inbjudningar och licenser till webbutbildning i hållbarhet.

Nyhetsbrev

Nätverket Hållbar Besöksnäring skickar kontinuerligt ut nyhetsbrev till sina medlemmar. Vi delar gärna vår kunskap och även våra nyhetsbrev. Här hittar du alla nyhetsbrev och webinarier.

Nätverket Hållbar Besöksnäring

GMIC Sweden har bytt namn till ”Nätverket Hållbar Besöksnäring”. Detta främst med anledning av att GMIC Internationell inte längre existerar. Samma förening och samma vision, bara nytt namn!

Kontakta oss