Vår vision är en hållbar mötes- och evenemangsnäring.
Var med och påvisa att hållbarhetsfrågor är en nödvändig
faktor för långsiktig framgång och lönsamhet!

Anmäl dig till Barcamp 2019!

Vill du inspireras, dela erfarenheter med andra och skapa ett starkt nätverk? Då är Barcamp verkligen något för dig! 29-30 augusti äger Barcamp rum på Sigtunahöjden. Anmäl dig här!

Om Nätverket Hållbar Besöksnäring

Läs mer om nätverket hållbar besöksnäring och hur nätverket fungerar. Ta del av vår historia och vad vi vill uppnå.

Kraft i hållbarhetsarbetet?

Kolla hela serien eller enskilda webinar som passar ditt hållbarhetsbehov här.

Bli medlem

Dela kunskap och få ett nätverk! Var med och påvisa att hållbarhetsfrågor är en nödvändig faktor för långsiktigt framgång och lönsamhet. Få nyhetsbrev, särskilda inbjudningar och licenser till webbutbildning i hållbarhet.

Nyhetsbrev

Nätverket Hållbar Besöksnäring skickar kontinuerligt ut nyhetsbrev till sina medlemmar. Vi delar gärna vår kunskap och även våra nyhetsbrev. Här hittar du alla nyhetsbrev och webinarier.

Nätverket Hållbar Besöksnäring

GMIC Sweden har bytt namn till ”Nätverket Hållbar Besöksnäring”. Detta främst med anledning av att GMIC Internationell inte längre existerar. Samma förening och samma vision, bara nytt namn!

Kontakta oss