Vår vision är en hållbar mötes- och evenemangsnäring.
Var med och påvisa att hållbarhetsfrågor är en nödvändig
faktor för långsiktig framgång och lönsamhet!

Årets hållbarhetsinsats 2018!

Gratulerar till Fotografiskas restaurang med Paul Svensson i spetsen som på konferensen Hållbar Besöksnäring tog emot Nätverket Hållbar Besöksnäring pris för Årets hållbarhetsinsats i besöksnäringen.

Om nätverket

Läs mer om nätverket hållbar besöksnäring och hur det fungerar.

Kraft i hållbarhetsarbetet?

Kolla hela serien eller enskilda webinar som passar ditt hållbarhetsbehov här.

Bli medlem

Dela kunskap och få ett nätverk! Var med och påvisa att hållbarhetsfrågor är en nödvändig faktor för långsiktigt framgång och lönsamhet. Få nyhetsbrev, särskilda inbjudningar och licenser till webbutbildning i hållbarhet.

Nyhetsbrev

Nätverket Hållbar Besöksnäring skickar kontinuerligt ut nyhetsbrev till sina medlemmar. Vi delar gärna vår kunskap och även våra nyhetsbrev. Här hittar du alla nyhetsbrev och webinarier.

Nätverket Hållbar Besöksnäring

GMIC Sweden har bytt namn till ”Nätverket Hållbar Besöksnäring”. Detta främst med anledning av att GMIC Internationell inte längre existerar. Samma förening och samma vision, bara nytt namn!

Kontakta oss