Om Nätverket

Nätverket Hållbar Besöksnäring är ett nätverk som vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring. Nätverket Hållbar Besöksnäring baserar sin definition av hållbarhet på vetenskaplig grund (Det Naturliga Stegets ramverk) och verkar för en helhetssyn där mötes- och eventbranschen blir en del av lösningen i ett hållbart samhälle.

Läs mer om hållbarhet i en gemensamt framtagen skrift av Nätverket Hållbar Besöksnäring och Det Naturliga Steget:  Meeting the future

Vår vision

Nätverket Hållbar Besöksnärings vision är en hållbar besöksnäring.

Vår verksamhetsidé

Nätverket Hållbar Besöksnärings mission är att bidra till att utveckla besöksnäringen positivt genom att påvisa hållbarhetsfrågor som nödvändig faktor för långsiktig framgång och lönsamhet.

Vår värdegrund

Vi är en förening som bygger på medlemsengagemang. Ett medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring innebär att du är DEL av ett nätverk.

Du är välkommen som medlem, oavsett kunskapsnivå, så länge du delar föreningens mål, vision och värdegrund. Som medlem förväntas du vara delaktig och dela med dig. Medlemmarnas engagemang gör föreningen och du är med för att du vill vara med och påverka tillsammans med andra.

Vi har en öppen, generös och inkluderande attityd där du som medlem generöst delar kunskap och därmed är med och utvecklar branschen. Vi menar att en omställning mot en hållbar utveckling är en nödvändighet, och en möjlighet, för att skapa affärsnytta och mervärden.

Våra verksamhetsområden

Nätverket Hållbar Besöksnäring har tre verksamhetsområden; Utbildning, nätverk och kunskapsutbyte. Detta gör vi inom varje område:

 • Utbildning – Ordnar föredrag, seminarier och webinarier och tillhandahåller webbutbildningar om hållbarhet till medlemmarna
 • Nätverk – Vi erbjuder ett nätverk där vi träffas både digitalt och fysiskt. Vi är bland annat med och anordnar Barcamp och Annual Meeting med föreläsare och mingel
 • Kunskapsutbyte – Hemsida som plattform för att sprida goda exempel och rapporter inom mötes- och evenemangsnäringen

Vår historia

Nätverket Hållbar Besöksnäring grundades 2010 på initiativ av Jan Peter Bergkvist, SleepWell AB och Michael Luehrs, MCI, av följande företag/organisationer:

 • Visit Stockholm
 • Stockholmsmässan
 • MCI Sweden
 • Arenabolagen Linköping
 • Kistamässan
 • Göteborg & Co
 • Luleå Convention Bureau
 • Visit East Sweden
 • Visit Sweden

Vid grundandet valdes följande styrelse bestående av Michael Luehrs, Patrik Dyrendahl, Lennart Johansson, Henrik von Arnold och Karin Mäntymäki. Föreningen hette då Green Meetings Industry Council Sweden, förkortat GMIC Sweden

Nuvarande styrelse

 • Ordförande: Kristin Lundén, Hållbarhetskonsult, kristin.lunden@gmail.com
 • Vice ordförande: Petra Löfås, lofas.petra@gmail.com
 • Anna Hegethorn, Smålands Turism
 • Björn Johannessen, Karlstad CCC
 • Annika Johansson, Svensk Miljöbas
 • Marie Häggström, Visit Stockholm
 • Suppleant: Emma Mancilla, Stockholmsmässan
 • Suppleant: Katarina Thorstensson, Göteborg & Co

Stagdar

Föreningens stadgar hittar ni här: Stadgar Nätverket Hållbar BesöksnäringSverige