NHB logotype

Om nätverket

Nätverket Hållbar Besöksnäring är ett nätverk som vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring. Nätverket Hållbar Besöksnäring baserar sin definition av hållbarhet på vetenskaplig grund (Det Naturliga Stegets ramverk) och verkar för en helhetssyn där besöksnäringen blir en del av lösningen i ett hållbart samhälle.

Nätverket Hållbar Besöksnärings vision är en hållbar besöksnäring.

Vi är en förening som bygger på medlemsengagemang. Ett medlemskap i Nätverket Hållbar Besöksnäring innebär att du är DEL av ett nätverk.

Du är välkommen som medlem, oavsett kunskapsnivå, så länge du delar föreningens mål, vision och värdegrund. Som medlem förväntas du vara delaktig och dela med dig. Medlemmarnas engagemang gör föreningen och du är med för att du vill vara med och påverka tillsammans med andra.

Vi har en öppen, generös och inkluderande attityd där du som medlem generöst delar kunskap och därmed är med och utvecklar branschen. Vi menar att en omställning mot en hållbar utveckling är en nödvändighet, och en möjlighet, för att skapa affärsnytta och mervärden.

Nätverket Hållbar Besöksnärings mission är att bidra till att utveckla besöksnäringen positivt genom att påvisa hållbarhetsfrågor som nödvändig faktor för långsiktig framgång och lönsamhet.

Nätverket Hållbar Besöksnäring har tre verksamhetsområden; Utbildning, nätverk och kunskapsutbyte. Detta gör vi inom varje område:

 • Utbildning – Ordnar föredrag, seminarier och webinarier och tillhandahåller webbutbildningar om hållbarhet till medlemmarna.
 • Nätverk – Vi erbjuder ett nätverk där vi träffas både digitalt och fysiskt. Vi är bland annat med och anordnar Barcamp och Annual Meeting med föreläsare och mingel
 • Kunskapsutbyte –Hemsida som plattform för att sprida goda exempel och rapporter inom mötes- och evenemangsnäringen


Delta i abetsgrupp

Vi har fyra arbetsgrupper som jobbar tillsammans för att öka medlemsengagemanget och medlemsnyttan inom nätverket. Läs gärna mer och anmäl intresse om du vill bidra

Vår historia

Nätverket Hållbar Besöksnäring grundades 2010 på initiativ av Jan Peter Bergkvist, SleepWell AB och Michael Luehrs, MCI, av följande företag/organisationer:

 • Visit Stockholm
 • Stockholmsmässan
 • MCI Sweden
 • Arenabolagen Linköping
 • Kistamässan
 • Göteborg & Co
 • Luleå Convention Bureau
 • Visit East Sweden
 • Visit Sweden

Nuvarande styrelse

 • Ordförande: Kristin Lundén, hållbarhetskonsult,
   hej@kristinlunden.se
 • Vice ordförande: Annika Johansson, SUSA, Sustainable Standards
 • Kassör: Maria Alm, Karlstad CCC
 • Sekreterare: Caroline Englund, oberoende
 • Ledamot: Anna Hegethorn, Oberoende
 • Ledamot: Linn Färjehage, ALL!NN
 • Ledamot: Anna Martinez, Falköpings kommun
 • Suppleant: Katarina Thorstensson, Göteborg & Co
 • Revisor: Emmy Sundberg, Fotografiska

Stadgar

Föreningens stadgar hittar du här: Stadgar Nätverket Hållbar Besöksnäring Sverige