NHB logotype

Under 2023 och 2024 fokuserar vi i Nätverket Hållbar Besöksnäring på att ytterligare öka och synliggöra nyttan med att vara medlem i nätverket. Vi har fyra olika arbetsgrupper som ansvarar för varsitt område. Du som är medlem och som är intresserad av att bidra i någon av grupperna är varmt välkommen att anmäla intresse genom att mejla oss på info@natverkethallbarbesoksnaring.se! Nedan ser de de olika grupperna: