NHB logotype

Hållbarhetspris

Nätverket Hållbar Besöksnäring utser årligen ”Årets hållbarhetsinsats” inom den svenska besöksnäringen för att lyfta goda exempel och dela kunskap om hållbarhet inom besöksnäringen. Priset tilldelas en persons eller organisations prestation, aktivitet eller annan insats som är värd att lyfta och sprida vidare.

Hållbarhet
Vinnaren-av-Arets-Hallbarhetspris-2021

Projekt Huvudsta Trädgård

Årets vinnare är en mångsysslare och entreprenör med en helhetssyn på hållbarhet. Hon arbetar med att sprida kunskap och engagemang...
Sopköket

Sopköket

Årets Hållbarhetsinsats utgörs av en verksamhet som i allra högsta grad ligger rätt i tiden. Med en helhetssyn på hållbarhet...
Bild-Carin-Kristin-final

Parks & Resorts

Årets Hållbarhetsinsats är ett kreativt grepp för att öka såväl fokus som tempo i en för besöksnäringen central hållbarhetsfråga. Digital...
hallbarhetspris2018

Fotografiskas Restaurang

Priset går 2018 till en vinnare som tagit sig an en av våra största hållbarhetsutmaningar på ett lockande och förförande...
Pris-Göteborgsvarvet

Göteborgsvarvet

Vinnaren visar på ett utmärkt sätt hur sociala och miljömässiga frågor hänger ihop och påverkar varandra och dessutom resulterar i...