Hållbarhetspris

Nätverket Hållbar Besöksnäring utser årligen ”Årets hållbarhetsinsats” inom den svenska besöksnäringen för att lyfta goda exempel och dela kunskap om hållbarhet inom besöksnäringen. Priset tilldelas en persons eller organisations prestation, aktivitet eller annan insats som är värd att lyfta och sprida vidare.

Välkomna att komma in med motiveringar för Årets Hållbarhetsinsats 2021 till info@natverkethallbarbesoksnaring.se. Sista datum att skicka in är 21 december 2021.

Vinnare av årets hållbarhetsinsats 2021: Projekt Huvudsta Trädgård

2021 går utmärkelsen till Projekt Huvudsta Trädgård med motiveringen: 

Årets vinnare är en mångsysslare och entreprenör med en helhetssyn på hållbarhet. Hon arbetar med att sprida kunskap och engagemang kring hållbarhet i en för besöksnäringen helt avgörande gren.
Med ett projekt som nu tillsammans med ett antal strategiska partners är redo att skalas upp med syftet att sprida och utbilda i konceptet ”cirkulär stadsodling” till fler platser över landet går priset till Elin Aronsen Beis.

Vinnaren av Årets Hållbarhetspris är Elin Aronsen Beis, Projekt Huvudsta Trädgård.
Hon driver en cirkulär urban farm i Stockholm på räddade råvaror och har fått beviljat ett projekt för att skala upp detta nationellt i samarbete med bl.a. Paul Svensson.

Övriga finalister:

Louise LindénLive Green för sitt arbete med att göra festival och event-Sverige hållbarare och klimatsmartare och nu senast den svenska produktionen av Climate Live i Kungsträdgården i Stockholm 2021.
https://www.livegreen.se/

Olga Gronwall på Lund Reformaten för hennes arbete att med helhetssyn och folkrörelseansats driva förändring till hållbara matsystem i alla delar av branschen och driva opinion för en forskningsbaserad omställning. www.reformaten.com/

Elin tillsammans med Filip Lundin från Sopköket som vann 2020 års pris.

Vinnare av årets hållbarhetsinsats 2020: Sopköket

2020 går utmärkelsen till Sopköket med motiveringen: 

Årets Hållbarhetsinsats utgörs av en verksamhet som i allra högsta grad ligger rätt i tiden. Med en helhetssyn på hållbarhet och tydlig ambition att gå före och förändra branschen har de redan gjort skillnad. Inspirerad av Indien skapade grundaren ett skalbart koncept med mål att hitta en hållbar lösning på en av världens större utmaningar, lokalt och globalt. Vi kan inte fortsätta att slänga upp mot hälften av alla mat vi producerar och därför är Filip och hans medarbetare och volontärer en så viktig inspiration för omställningen till hållbar matanvändning i ett modernt samhälle.

– ”Stort grattis Sopköket, ni är värdiga vinnare!” meddelade Nätverket för Hållbar Besöksnärings ordförande Kristin Lundén under dagens annonsering av vinnaren.

Filip Lundin, grundare och VD på Sopköket, ser utmärkelsen som en bekräftelse på att företaget gör skillnad genom sitt fokus att minska matsvinnet och att skapa jobbtillfällen för personer som hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 

– ”Sopköket tar totalgrepp om resursslöseriet”, berättar Filip Lundin. ”Sedan 2015 har vi minskat matsvinnet med 30 ton och skänkt 18 000 måltider till behövande. Vi driver catering, restaurang och snart även e-handel med verksamhet i Söderhallarna i Stockholm. De råvaror vi räddar är fullt ätbara och skulle annars ha slängts som matsvinn helt i onödan. Vi skapar jobbtillfällen och tänker cirkulärt kring lokal, elbil, uniformer mm.”

– ”I sviterna av Corona”, fortsätter Filip, ”har vi skänkt fler måltider, hållt föreläsningar, skapat större samarbeten och slagit rekord i minskat matsvinn. Vi lanserar inom kort fryst färdigmat på räddade råvaror tillbaka till samarbetande ICA butik och vår framtida e-handel.”

Övriga finalister:

Botildenborg Social Gastronomy i Rosengård, Malmö är en unik mötesplats där hållbarhet, människor, odling och mat står i fokus. ”Cook-along” ett antal arbetsmarknadsprojekt, barn- och ungdomsverksamhet samt Malmös största urbana odling kombineras med konferens- och mötesverksamhet.

eco sightseeing – 100% Eldrift – Noll Utsläpp är ett ungt rederi med hemmahamn i Stockholm erbjuder liveguidade sightseeingturer och privata charterturer som är 100 % utsläppsfria. Ledorden är hållbarhet och värdskap – en insats för miljön i kombination med passion för service. 

Juryn för årets hållbarhetsinsats 2020:
Michael Persson Gripkow, Chief Brand and Strategic Marketing Officer, Visit Sweden
Josefine Mill, Head of Sustainability / KAM, Eventyr
Carin Broryd, Hållbarhetschef, Parks & Resorts
Annie Månsson, Hållbarhetskonsult, U&WE
Jan Peter Bergkvist, Hållbarhetsrådgivare, SleepWell, Juryns ordförande
Stort tack till juryn för sin insats att utse finalister och vinnare!

För mer information kontakta:

Kristin Lundén, Ordförande, Nätverket Hållbar Besöksnäring
Telefon: 070-273 05 27
Mail: info@natverkethallbarbesoksnaring.se

Nätverket Hållbar Besöksnäring är ett nätverk som vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring. Nätverket Hållbar Besöksnäring baserar sin definition av hållbarhet på vetenskaplig grund (Det Naturliga Stegets ramverk) och verkar för en helhetssyn där mötes- och eventbranschen blir en del av lösningen i ett hållbart samhälle.

Filip Lundin, Grundare och VD, Sopköket
Telefon: 0733996308
filip@sopkoket.se

Sopköket minskar matsvinnet, skapar jobb och skänker måltider. Hör gärna av er för klimatpositiv catering i Stockholm eller inspirationsföreläsningar i minskat matsvinn och hållbart företagande.

Vinnare av årets hållbarhetsinsats 2019: Parks & Resorts

Motivering för Årets Hållbarhetsinsats 2019 inom svensk mötes- och evenemangsnäring:

Årets Hållbarhetsinsats är ett kreativt grepp för att öka såväl fokus som tempo i en för besöksnäringen central hållbarhetsfråga. Digital uppföljning och ett genuint medarbetarengagemang skapar nya idéer och resurserna nyttjas bättre i en allt ökande takt. Att som en del av ett större hållbarhetsprogram tävla för att minska matsvinn på ett roligt och engagerande sätt och dessutom skapa bättre lönsamhet kan göras av fler aktörer i vår näring. Även i andra delar av näringslivet och samhället kan en Upcycle Challenge bidra till mer hållbar matlagning, bättre samarbete och förbättrad ekonomi!

Se vår intervju med Carin Broryd, hållbarhetschef på Parks and Resorts och initiativtagare till UpCycle Challenge, på vår LinkedIn-sida!

Priset som i år delas ut för fjärde gången, går till en person, organisation eller initiativ som har utmärkt sig i att driva och utveckla hållbarhetsfrågan inom besöksnäringen.

– Att förändra ett beteende kan vara svårt och ta tid, men det går lättare om man gör det genom inspiration och glädje. Idag jobbar våra kockar självmant med att dela överblivna råvaror mellan våra olika kök och restauranger där de kommer på egna kreativa lösningar. Jag är oerhört stolt över alla medarbetare som gjort UpCycle Challenge så framgångsrikt och att vårt arbete uppmärksammas med det här priset, säger Carin Broryd i deras egna pressmeddelande.

Övriga finalister 2019:

  • ”Experiment 2000 m2” för ett skalbart exempel som leder till eftertanke (Stiftelsen Rosendals Trädgård)
  • Göteborg Culture Festival för fortsatt hållbart ledarskap inom festivalsektorn (Göteborgs Stad)
  • Tagsemester.nu för arbetet med att återskapa tågresandets magi

Juryn för hållbarhetspriset 2019:

  • Jan-Peter Bergkvist, VD och hållbarhetsrådgivare, Sleepwell AB, juryns ordförande
  • Josefine Mill, Key Account Manager/Head of Sustainability, Eventyr
  • Michael Persson Gripkow, Chief Brand and Strategic
  • Marketing Officer, Visit Sweden
  • Victor Träff, VD, Eventeffect
  • Åsa Sandberg, generalsekreterare, Artister för Miljön

Carin Broryd (Parks & Resorts hållbarhetchef) och Kristin Lundén (ordförande för Nätverket för hållbar besöksnäring) vid överlämnandet av priset maj 2020

Vinnare av årets hållbarhetsinsats 2018 Fotografiskas Restaurang

Motivering för Årets Hållbarhetsinsats 2018 inom svensk mötes- och evenemangsnäring:
Priset går 2018 till en vinnare som tagit sig an en av våra största hållbarhetsutmaningar på ett lockande och förförande sätt med fokus på de nödvändiga beteendeförändringar vi står inför.

Initiativet har rönt stor internationell uppmärksamhet vilket bidragit till att förstärka dess effekt.

Den lyckliga kombinationen av kamp mot matsvinn, vegetabiliska råvaror, och respekt för hela råvaran och dess säsong; samt ett tydligt och lustfyllt personligt ledarskap i en konstnärlig omgivning gör att Fotografiskas Restaurang med Paul Svensson vid rodret är värd all uppmärksamhet på sin resa till att det medvetna köket blir normen för oss alla!

Priset som i år delas ut för tredje gången, går till en person, organisation eller initiativ som har utmärkt sig i att driva och utveckla hållbarhetsfrågan inom besöksnäringen.

”Det är alltid fantastiskt att bli uppmärksammade. Att dessutom få ett hållbarhetspris när man kämpar varje dag med detta är ett tecken på att vi gör något rätt. Priset inspirerar och gör att man sporras att öka takten på vår väg till en njutbar hållbar framtid”, sägerMartin Wall, köksmästare på Fotografiskas Restaurang.

I hård konkurrens bland de nominerade hade den fem personer starka och engagerade juryn att utse fyra finalister varav en vinnare.De fyra värdiga finalisterna var Tin-Tin Jersild och Rosendals Trädgård, Fotografiskas restaurang med Paul Svensson i spetsen samt de digitala verktygen Klimatsmart semester och Svalna.se. Till vinnare av 2018 års hållbarhetsinitiativ enades juryn om att utse Fotografiskas restaurang med Paul Svensson vid rodret.

”För oss i juryn är det en utmaning och en glädje att välja ut en bland dessa fyra som alla är värdiga vinnare och tillsammans visar på att förändringen sker snabbt i vår bransch just nu, säger” Jan Peter Bergkvist, juryns ordförande.

Runt om i landet genomförs fantastiska insatser i besöksnäringen vilka bidrar till en hållbar utveckling av såväl näringen som av samhället i stort.

”Vi vill genom priset hitta förebilderna, föregångarna, de som verkligen gör skillnad, och visa upp dem och låta deras insatser inspirera andra. Årets vinnare är en sann måltidspionjär som ger stort avtryck och som i praktiken visar att och hur en omställning är möjlig, säger GMICs ordförande, Katarina Thorstensson.

Juryn bestod utöver ordföranden av Christina Rådelius, Tillväxtverket; Elin Jansson, Göteborgsvarvet (2017-års vinnare); Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet samt Victoria Jansson, Sponsrings & Eventsverige.

Vinnare av årets hållbarhetsinsats 2017 är Göteborgsvarvet!

Motivering för Årets Hållbarhetsinsats 2017 inom svensk mötes- och evenemangsnäring:
Vinnaren visar på ett utmärkt sätt hur sociala och miljömässiga frågor hänger ihop och påverkar varandra och dessutom resulterar i god ekonomi. När ett så stort evenemang arbetar konkret med hållbarhet ger det positiva avtryck som påverkar många. Att bygga in de sociala hållbarhetsfrågorna och nå ökad delaktighet genom att erbjuda möjligheten att betala högre deltagaravgift som kommer andra till gagn som till exempel via samarbetet med Barncancerfonden, är ett av många exempel. Vinnaren visar på idrottens enorma potential att föra ut hållbarhetsfrågorna till många vilket ger ringar på vattnet. Det finns ett unikt sammanhang i Göteborg som gör att hållbarhetsfrågor får kraft och 2017 års vinare lyckas fullt ut med att på riktigt få hållbarhet att bli en del av kärnverksamheten.

Bland nomineringarna utsåg juryn fyra finalister; Sigtunahöjden, Göteborgsvarvet, Malmö Turism samt konferensen European Conference on Optical Communications. Till vinnare av 2017 års hållbarhetsinitiativ enades juryn om att utse Göteborgsvarvet.

”Det är ett angeläget pris och Göteborgsvarvet är en värdig vinnare. De har på ett fördömligt sätt tagit ett helhetsgrepp kring hållbarhet. Vår bransch är ju en fantastisk arena för att inspirera många människor till ett hållbart beteende på ett lustfyllt sätt och det har Göteborgsvarvet verkligen gjort ”, säger Sylvia Nylin, medlem i juryn.

Göteborgsvarvet visar idrottens enorma potential att föra ut hållbarhetsfrågorna som ger ringar på vattnet. När ett sådant stort idrottsevenemang med över 60 000 deltagare arbetar konkret med hållbarhet ger det förstås väldigt positiva avtryck.

”Det är kul att bli uppmärksammade hur hårt vi jobbar med hållbarhet och har detta året satsat extra mycket på social hållbarhet. Jag är själv extra stolt över det genomslag som vårt nya initiativ ”uppvarvningen” har fått. Priset ger oss energi i att fortsätta och arbeta än mer med dessa viktiga frågor” säger Sofie Fagerlund, hållbarhetsansvarig på Göteborgsvarvet.

”Genom Nätverket Hållbar Besöksnäring samarbetar branschens aktörer för att stärka hållbarhetsarbetet inom vår näring och visa att en omställning är möjlig. När vi nu utser Årets Hållbarhetsinsats får vi en möjlighet att lyfta många av de goda insatser som faktiskt görs. Vi behöver alla förebilder och Göteborgsvarvet är verkligen en inspiration för andra”, säger Camilla Zedendahl, ordförande Nätverket Hållbar Besöksnäring.

Bild: Göteborgsvarvet tar emot priset för årets hållbarhetsinsats av juryns ordförande Sylvia Nylin, Vd svenska möten och Camilla Zedendahl, ordförande Nätverket Hållbar Besöksnäring.

Vinnare av årets hållbarhetsinsats 2016 är Event in Skåne

Motivering för Årets Hållbarhetsinsats 2016 inom svensk mötes- och evenemangsnäring:
För att på ett enastående sätt, genom vandringseventet Eurando, visat hur en region kan använda sig av event för att driva på utvecklingen av hållbarhet.