NHB logotype
Vinnare av årets hållbarhetsinsats: 2021

Projekt Huvudsta Trädgård

Vinnaren-av-Arets-Hallbarhetspris-2021
Elin tillsammans med Filip Lundin från Sopköket som vann 2020 års pris.
Motivering

Årets vinnare är en mångsysslare och entreprenör med en helhetssyn på hållbarhet. Hon arbetar med att sprida kunskap och engagemang kring hållbarhet i en för besöksnäringen helt avgörande gren. Med ett projekt som nu tillsammans med ett antal strategiska partners är redo att skalas upp med syftet att sprida och utbilda i konceptet ”cirkulär stadsodling” till fler platser över landet går priset till Elin Aronsen Beis.

 

 

Övriga finalister:

 

Louise Lindén på Live Green för sitt arbete med att göra festival och event-Sverige hållbarare och klimatsmartare och nu senast den svenska produktionen av Climate Live i Kungsträdgården i Stockholm 2021.
https://www.livegreen.se/

 

Olga Gronwall på Lund Reformaten för hennes arbete att med helhetssyn och folkrörelseansats driva förändring till hållbara matsystem i alla delar av branschen och driva opinion för en forskningsbaserad omställning. www.reformaten.com/