Forskarlunch om AI och digitalisering i besöksnäringen 7 juni 2023

Den 7 juni bjöd Centrum för turism vid Göteborgs universitet in till en forskarlunch om AI och digitalisering i besöksnäringen tillsammans med Nätverket Hållbar Besöksnäring. Flera olika aktörer i branschen delade med sig av exempel. Här kan du ta del av innehållet i en sammanfattande presentation.

Nätverksfika med tema måltidsturism 16 mars 2023

Den 16 mars bjöd vi tillsammans med måltidsturismstrategerna Anna Hegethorn och Eva Jilkén in till nätverksfika om måltidsturism. Vi gästades av Jens Heed, projektledare måltidsturism Visit Stockholm, Sandra Sälleteg, grundare Trakt Forest hotell och Bianca Brandon-Cox, temaspecialist inom måltidsturism. Här kan du se en inspelning från deras presentationer och en inspelning med redovisning av gruppdiskussioner:

Inspelning – del 1 – presentationer

Inspelning – del 1 – diskussioner

Digitalt inspirationsevent om omställningen 1 februari 2023

Den 1 februari 2023 bjöd vi in till ett event med tema omställning där olika medlemsorganisationer delade med sig av inspiration och exempel inom hållbarhet. Här kan du se de inspelade föreläsningarna:

Inledning

Så ser forskningen på klimat och turism – Göteborgs universitet

Så jobbar Fotografiska med hållbarhet 

Hållbara möten – PS Occasion 

Hur kommer framtidens professionella möten se ut? – Publicis Sapient

Så kan du hållbarhetsdiplomera ditt event med hjälp av SUSA

Hållbarhetsanpassa ditt event med hjälp av Greentime

Nätverksfika 24 november 2022

Den 24 november 2022 bjöd vi in till nätverksfika med tema hållbart ledarskap. Vi fick lyssna på Lotta Giesenfeld Boman från Sigtunahöjden Hotel & Conference som delade med sig av sina erfarenheter. Det var en mycket intressant och uppskattad föreläsning med många konkreta tips. Här kan du se en inspelning från Lottas presentation.